Welkom

De Schutse verticaal 4x3Fijn dat u onze website bezoekt.

Kerkelijk centrum ‘De Schutse’ is een schuilplaats voor gemeenteleden en gasten die zich daar welkom mogen weten, ook op de site!

Wij zijn een missionaire gemeente, waar elkaar ontmoeten, zowel van gemeenteleden onderling als met dorpsgenoten belangrijk is.

Na een periode van samen op weg, gaan wij nu samen in één kerkgebouw. Wij zijn een gemeente met een missie.

Deze website is bedoeld om u te helpen onze gemeente enigszins te leren kennen.
Voelt u zich vooral vrij om contact op te nemen als u vragen hebt. 
Natuurlijk bent u/jij van harte welkom bij onze diensten op de zondag.
Zie voor aanvangstijden de agenda.

De ingang van het kerkelijk centrum ‘De Schutse’ is:
Riemsoord 65
8426 ED  Appelscha
Tel. 0516-432656Kaart van Riemsoord 65, 8426 ED Appelscha

Het postadres van het kerkelijk centrum de “De Schutse” is:
Vaart zz 74
8426 AG Appelscha

Predikant:
vacant

Zoals u allen weet is onze gemeente door het vertrek van ds. Schellevis vacant. Van de Classis hebben we de instemming een predikant te beroepen voor 75%. Hiervoor is een beroepingscommissie in het leven geroepen die zich daarmee bezig gaat houden.
Op grond van de Kerkorde (Ordinantie 3, artikel 3.6),hebt u als gemeente de mogelijkheid namen aan te dragen van predikanten die naar uw mening in aanmerking zouden komen.

De kerkenraad nodigt u daarom uit om,  gemotiveerd en ondertekend,  namen in te dienen bij de scriba. Dit kan tot en met 13 oktober as.

Uw gastvrouw/koster:
Mw.P. Oosterloo

Tel. 06-53761524