Bloemendienst

Verzorging van de bloemen in de kerk
Een aantal vrijwilligers zorgt elke zondag voor bloemen in de kerk.

Bij bijzondere kerkelijke (feest)dagen wordt een liturgische schikking gemaakt, welke symbolisch is voor die betreffende dagen.
Contactpersoon: Koster-beheerder@pkn-appelscha.nl

Bloemen
De bloemen krijgen een bestemming en worden na afloop van de dienst gebracht naar een zieke of bejaarde of een gezin, indien omstandigheden hiertoe aanleiding geven.

Ook kan een gemeentelid op kosten van de diaconie bloemen brengen als groet van de gemeente en als teken van verbondenheid, bij degenen van wie wordt verondersteld dat zij deze blijk van bemoediging op prijs stellen.
Het wordt aangeraden dit laatste in overleg te doen.
Contactpersonen: e-mail:predikant@pkn-appelscha.nl of kerkelijk-werker@pkn-appelscha.nl

Giften (voor de bloemen)
Giften aan de diaconie kunnen overgemaakt worden op de bankrekening NL62RABO0149064756 t.n.v. CVD Prot.Gem.Appelscha