Verenigingen

“Draagt Elkanders Lasten” is de naam van de Hervormde vrouwenvereniging in Appelscha.
Er is elke 3e donderdag van de maand om 9.30uur een bijeenkomst in het kerkelijk centrum “De Schutse”.
Inlichtingen: mevr. F. Hoekstra- De Vegt             tel. 0516-431431 

Passage (Christelijke maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Appelscha)
is een ledenvrijwilligersorganisatie die, door het maken van verbindingen tussen christelijk geloof en maatschappelijk denken en handelen, mensen weet te stimuleren om een essentiële bijdrage te leveren aan de samenleving. Kortom: een vereniging van en voor vrouwen met:

hart voor de samenleving, oog voor de naaste, gevoel voor cultuur 

Wat biedt Passage aan leden?
Passage wil vrouwen stimuleren tot actief burgerschap.

Daartoe biedt Passage haar leden:
Ontwikkeling, ontmoeting en ondersteuning

De ledenavonden van Passage beginnen om 19.45 uur en worden gehouden in het kerkelijk centrum “De Schutse”.
Overige activiteiten van Passage zijn:
Kunst en Cultuur: bezoekjes musea enz., Boekentaal Mondiaal: leesgroep, wandelen: iedere twee weken, fietsen: in de zomermaanden en tot slot: Moving Movies: in de wintermaanden organiseert Passage filmmiddagen.
Wilt u meer informatie over Passage dan kunt u contact opnemen.
Info: mevr. J. Tjallingii-Vinke                    tel. 0516-432575

De H.V.G. “Zusterkring” uit Oud Appelscha.
De bijeenkomsten worden gehouden in het kerkelijk centrum “De Schutse”.
De meeste avonden worden door de leden zelf verzorgd.
Info: mevr. J. Troelstra-Boonstra             tel. 0516-512374