Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2018

De kerk, een plek om tot jezelf te komen of anderen te ontmoeten, een plek om te vieren en te geloven – voor iedereen heeft de kerk een eigen betekenis. Wij willen een plek zijn waar iedereen terecht kan. Want dat willen wij graag zijn én blijven.

De kerk krijgt zoals u weet geen subsidies en is dus afhankelijk van de financiële bijdragen van haar kerkleden. Daarom is er de actie Kerkbalans. Deze wordt gehouden in de periode van 20 januari tot 3 februari a.s., waarbij gevraagd wordt welke financiële bijdrage u wilt leveren aan onze kerkgemeente.

Geeft u om de kerk? Doe dan mee aan de Actie Kerkbalans en geef ruimhartig naar draagkracht.

Waarschijnlijk weet u al dat deze financiële bijdrage onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (het drempelbedrag, minimaal € 60,-) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.kerkbalans.nl/hoe-doe-ik-mee
Via de Schenkcalculator op deze website kunt u berekenen welk belastingvoordeel u heeft bij een gift met een overeenkomst. Deze Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost. Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen, waarvan het bedrag van alle reguliere giften lager of ongeveer gelijk is aan het drempelbedrag van 1%. Tevens kunt u op deze website een voorbeeld Overeenkomst Periodieke Gift Kerkelijke gemeente zien.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Neem dan contact op met Arjen Tjalsma, telefoon 431789 of mail naar: bijdragen-administrateur@pkn-appelscha.nl