Actie Kerkbalans

Actie Kerkbalans 2017 

Iets om over na te denken.

In de week van 21 tot en met 28 januari 2017 wordt weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden, waarbij gevraagd wordt welke financiële bijdrage u wilt leveren aan onze kerkgemeente.

Waarschijnlijk wist u al dat deze financiële bijdrage onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (het drempelbedrag, minimaal € 60) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente schenkt. Tot 1 januari 2014 moest u daarvoor naar een notaris. Dat hoeft niet meer. U kunt een periodieke gift nu zelf vastleggen in een overeenkomst. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum.

Meer informatie hierover kunt u vinden op de website www.kerkbalans.nl/hoe-doe-ik-mee Via de Schenkcalculator op deze website kunt u berekenen welk belastingvoordeel u heeft bij een gift met een overeenkomst. Deze Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost. Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen, waarvan het bedrag van alle reguliere giften lager of ongeveer gelijk is aan het drempelbedrag van 1%. Tevens kunt u op deze website een voorbeeld Overeenkomst Periodieke Gift Kerkelijke gemeente zien.

Wilt u meer weten over periodieke giften of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift? Mail dan naar email: bijdragen-administrateur@pkn-appelscha.nl  

 

kerkbalans