Jeugdclub

 

Beste kinderen,
Wat een leuke foto is het weer geworden in de kerk.
Iedereen is lekker bezig met het knutselen.
Ook hebben we goed geluisterd naar het mooie verhaal.
Weet je nog welk verhaal?

De paasdagen zijn voorbij en onze Jezus is opgestaan. Bij Palmpasen hebben veel kinderen meegedaan en zij gingen met een mooie palmpaastak naar huis. Het was heel mooi. Sommige kinderen aten het haantje al op in de kerk. Iedereen is trots op jullie.

31 mei komen we weer samen en hebben wij het over Pinksteren, want dat is zondag 4 juni alweer.

Daarom is er een mooie tekening van de duif bijgevoegd.

Veel kleurplezier.

 

We gaan ook nog een knutselwerkje maken.

Op 28 juni willen Froukje en ik met alle kinderen van de club naar de film gaan.

We zoeken een mooie film uit. Vertel je dit ook even aan je ouders?

Want dan gaan we eerder weg.

 

Tot 31 mei.

 

We zien je graag.

 

De Clubleiding.

 

 

 

 

 

Onze Vader

Het “Onze Vader” is het gebed dat Jezus Christus ons heeft gegeven volgens Mattheüs 6:9-13 en Lukas 4:2-4. Deze bijbelteksten kun je ook lezen.

Onze Vader, die in de hemelen zijt;
Uw naam worde geheiligd.
Uw koninkrijk kome.
Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, als ook op de aarde.
Geef ons heden ons dagelijks brood.
En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. 
Want van U is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in de eeuwigheid. Amen.