Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Z.W.O.
Doelstelling: De gemeente bewust maken van het werk van zending en werelddiaconaat

Wij zijn als werkgroep verbonden met de classicale werkgroep Drachten.
Naast het bewust maken van de betekenis van Zending Wereldiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking organiseren we een aantal activiteiten door het jaar heen.
Centraal staat daarbij het doel waarvoor wij dat jaar werken.
Een project dat wij aangereikt krijgen van de classicale werkgroep.
Wij als werkgroep ontwikkelen jaarlijks tal van actie’s, in de zomer boeken verkoop, tentoonstellingen, verkoop van zelfgemaakte spullen, pannenkoeken, loterij enz.
Ook organiseren wij jaarlijks Tjerkepaad.

Commissie leden:
Mevr. A. Moes
         tel. 0516-432184

Mevr. A. Ennik        tel. 0516-431400