Actie Kerkbalans

In de periode van 21 januari tot en met 2 februari 2019 wordt weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden, waarbij gevraagd wordt welke financiële bijdrage u wilt leveren aan onze kerkgemeente.
Het thema voor Actie Kerkbalans 2019 is ‘Geef voor je kerk’. Met uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen als Kerk voor het dorp. U kunt hierbij denken aan kerkdiensten en pastoraat, maar ook aan activiteiten met anderen, zoals Olmen Es, De Roggeberg, De Mandebrink en activiteiten voor het dorp, zoals de kerstbelevingstocht en aanschuifmaaltijden.

Waarschijnlijk weet u al dat uw financiële bijdrage onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (met een drempelbedrag van  minimaal € 60,-) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?
Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente schenkt. Deze periodieke gift dient wel in een overeenkomst te worden vastgelegd. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum.
Meer informatie hierover kunt u vinden op de websitewww.kerkbalans.nl/hoe-doe-ik-mee.  Via de Schenkcalculator op deze website kunt u berekenen welk belastingvoordeel u heeft bij een gift met een overeenkomst. Deze Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost. Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen, waarvan het bedrag van alle giften lager of ongeveer gelijk is aan het drempelbedrag van 1%. Tevens kunt u op deze website een voorbeeld Overeenkomst Periodieke Gift Kerkelijke gemeente zien.
Voor overleg of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift, neem dan contact op met Arjen Tjalsma, tel. 431789 of bijdragen-administrateur@pkn-appelscha.nl