Vorming en toerusting

De werkgroep Vorming en Toerusting zet zich in voor de opbouw van de gemeente als een open lerende geloofsgemeenschap van Jezus Christus. Tevens wil zij geloof- en levensthema’s toegankelijk maken voor een breder publiek dan alleen kerkmensen.
Zij ondersteunt en stimuleert het kringenwerk en initieert en organiseert thema-avonden. De commissie werkt samen met de gemeenten Oosterwolde, Donkerbroek en Friesland’s End.

Contactpersonen namens Appelscha:
Dhr. J. Smit                               tel. 0516-432455
Mevr. F. van Ooik                     tel. 0516-431030

2018-2019 Boekje Vorming en Toerusting

Aanmeldingsformulier Vorming en Toerusting 2018 – 2019