Welkom

Kerkklanken, nummer 5 2020

Iets later dan gebruikelijk is er weer een nieuwe Kerkklanken verschenen. Die vindt u via de pagina voor Kerkklanken.

Bericht van Verbondenheid, week 27 2020

Bijgaand weer een nieuw Bericht van Verbondenheid, met in dit nummer o.a.:

  • berichtgeving over en verslag van de gemeenteavond over beroepingswerk d.d. 01-07-20;
  • bericht m.b.t. verkiezing van ambtsdragers;
  • collecten;
  • bloemengroet;
  • mijmervragen;
  • aanmelding voor Bericht van Verbondenheid.

Vanwege de verslaglegging over de gemeenteavond en het voorstel m.b.t. verkiezing van ambtsdragers, wordt dit Bericht van Verbondenheid ook op papier verspreid.

U vindt het Bericht van Verbondenheid via de pagina voor de Zondagsbrief.


Gebruiksplan ‘De Shutse’, juli 2020 e.v.

Om de veiligheid van de gebruikers van het kerkelijk centrum ‘De Schutse’ zo veel als mogelijk te waarborgen, heeft de Kerkenraad van de PG Appelscha een gebruiksplan opgesteld. Hierin wordt uitgelegd hoe we met elkaar en met onze omgeving omgaan in deze tijd van de anderhalve-metersamenleving.

U vindt het Gebruiksplan, versie juni 2020, en geldig tot er een nieuwe versie is, op: https://www.pkn-appelscha.nl/…/Gebruiksplan-kerkzijn-in-anderhalve-meter-samenleving.pdf of via het menu als onderwerp onder ‘Welkom’.


Kerk open voor bezoek

De kerk wordt de komende weken opengesteld op de vrijdagavond van 19u00 tot 20u00.

Daarbij staat voorzichtigheid voorop. Daarom spreken we het volgende af:

  1. Iedereen komt het gebouw in via de zuidzijde (door de “nieuwe” ingang) en gebruikt voor het betreden van de kerk het klaarstaande handontsmettingsmiddel.
  2. Iedereen verlaat de kerk via de noordzijde (door de oude deur).
  3. Binnen houdt iedereen (voor zover geen huisgenoten) ruime afstand van elkaar (minimaal 1,5 meter).

Wij wensen u vanaf deze plaats veel sterkte en zegen toe om deze periode door te komen. Aarzel niet om contact op te nemen wanneer dat nodig is:

functie / wieemailtelefoon
ScribaCarla Nicolaiscriba@pkn-appelscha.nl06 306 78 880
VoorzitterJan Nijlandinfo@lm4u.nl06 117 05 758
Vicevoorzitter Hijlke Wierengawierengavroom@home.nl06 511 42 063

KvK.nr.: 76334872 te Utrecht