Welkom

Uitzending Kerk-TV

De uitzendingen vanuit De Schutse zijn verhuisd. Vanaf zondag 18 oktober 2020 zijn diensten te beluisteren én te zien via Kerkdienstgemist.nl. Als u niet persoonlijk bij een dienst in De Schutse aanwezig kunt zijn, kan u zo toch meedoen.

Kort nieuws:

In De Schutse is volop gewerkt. De ramen zijn gelapt en er is een nieuwe video-installatie aangelegd die kerk-TV mogelijk gaat maken!

Het nieuwe Bericht van Verbondenheid voor 18 oktober is ook weer verschenen. Te vinden zoals gebruikelijk inmiddels via de pagina van de Zondagsbrief.

Gebruik De Schutse

Zoals veruit de meesten van u via de diverse media zullen hebben meegekregen is kerkbezoek weer strakker gereguleerd door de aanhoudende corona-pandemie. Dit heeft voor de PG Appelscha tot gevolg dat:

  1. De Schutse voorlopig alleen voor kerkdiensten gebruikt wordt en niet voor andere bijeenkomsten;
  2. Kerkdiensten weer door maximaal dertig mensen bezocht mogen worden, exclusief medewerkers en vrijwilligers;
  3. De bevestigingsdienst van Ds. W. Baas helaas alleen te bezoeken is door genodigden.

Preekrooster

Sinds kort zijn op deze site het actuele Preekrooster en de recentste vergaderdata te vinden via het menu (Agenda).

Gebruiksplan ‘De Schutse’, juli 2020 e.v.

Om de veiligheid van de gebruikers van het kerkelijk centrum ‘De Schutse’ zo veel als mogelijk te waarborgen, heeft de Kerkenraad van de PG Appelscha een gebruiksplan opgesteld. Hierin wordt uitgelegd hoe we met elkaar en met onze omgeving omgaan in deze tijd van de anderhalve-metersamenleving.

U vindt het Gebruiksplan, versie juni 2020, en geldig tot er een nieuwe versie is, op: https://www.pkn-appelscha.nl/…/Gebruiksplan-kerkzijn-in-anderhalve-meter-samenleving.pdf of via het menu als onderwerp onder ‘Welkom’.


Wij wensen u vanaf deze Gods zegen toe om deze periode door te komen. Aarzel niet om contact op te nemen wanneer dat nodig is:

functie / wieemailtelefoon
ScribaCarla Nicolaiscriba@pkn-appelscha.nl06 306 78 880
VoorzitterJan Nijlandpreases@pkn-appelscha.nl06 117 05 758
Vicevoorzitter Jan Hofsteengevoorzitter-cvk@pkn-appelscha.nl06 1509 7628

KvK.nr.: 76334872 te Utrecht