Aanmelden Vieringen

Omdat in deze decembermaand voor een aantal diensten en vieringen ruimere belangstelling wordt verwacht dan de richtlijnen van het RIVM en de adviezen vanuit de PKN in verband met corona ons toestaan, geldt voor deze diensten een dringend verzoek om u van te voren aan te melden.

Aanmelden kan steeds vanaf op z’n vroegst één week van te voren.

Het betreft de volgende diensten:

  • Zondag 13 december, Viering Heilig Avondmaal;
    aanmelden kan vanaf maandag 7 december
  • De Kerstnachtdienst op donderdag 24 december;
    aanmelden kan vanaf vrijdag 18 december
  • De viering op Kerstmorgen, vrijdag 25 december;
    aanmelden kan vanaf zaterdag 19 december

U kunt zich per dienst aanmelden via

Aanmeldingen worden verwerkt in volgorde van binnenkomst. Per dienst mogen er maximaal dertig mensen in de kerkzaal aanwezig zijn, buiten de noodzakelijke medewerkers en vrijwilligers om.
Wanneer onverhoopt het maximum aantal deelnemers van dertig mensen is bereikt dat zich heeft ingeschreven, en er volgen nog meer aanmeldingen, dan hebben diegenen die helaas niet meer kunnen meedoen aan de dienst waarvoor ze zich aanmeldden, voorrang op de inschrijving voor de eerstvolgende dienst.