Abonnementen admin Kerkklanken

Kerkklanken
Het informatieblad over het kerkelijk wel en wee in onze gemeente.
Er wordt een bijdrage gevraagd van minimaal € 18,00 per jaar, voor 30 juni over te maken op  bankrekening: NL 71 RABO 0303 5039 20

t.n.v. Prot Gem Appelscha.
Bij opmerkingen vermelden straatnaam en huisnummer.

Adreswijzigingen en opzeggen abonnement uitsluitend per brief of per mail doorgeven aan de coördinator abonnementen.

Coördinator abonnementen administratie:
e-mail Abonn-adminkerkklanken@pkn-appelscha.nl