Actie Kerkbalans 2021

Geef vandaag voor de kerk van morgen

In de periode van 16 januari tot en met 30 januari 2021 wordt weer de jaarlijkse Actie Kerkbalans gehouden, waarbij gevraagd wordt welke financiële bijdrage u wilt leveren aan onze kerkgemeente.

Kerk voor het dorp

Met uw bijdrage kunnen we onze belangrijke taken blijven vervullen als Kerk voor het dorp. U kunt hierbij denken aan kerkdiensten en pastoraat, maar ook aan activiteiten met anderen, zoals Olmen Es, De Roggeberg, De Mandebrink en activiteiten voor het dorp, zoals bloemenzondag en aanschuifmaaltijden. Helaas in 2020 zijn we ten gevolge van corona erg beperkt geweest in de kerkdiensten en in onze activiteiten. Het positieve van 2020 is wel dat we na ca. 1,5 jaar weer een eigen dominee te hebben. Op 25 oktober j.l. heeft ds. Wieger Baas zijn intrede gehouden. Ook is er een nieuwe beeld- en geluidsinstallatie in de kerk aangebracht. Hierdoor is het mogelijk om de kerkdiensten thuis te kunnen bekijken via computer, tablet of tv. De Kerk TV uitzendingen vindt u hier.

Beide zaken die onze verbondenheid als kerkgemeenschap ten goede komen en wij als “Kerk van morgen” het komende jaar in kunnen gaan.

Vrijwillige bijdrage

De bijdragen aan de Actie Kerkbalans zijn vrijwillige bijdragen, maar we kunnen er niet zonder! De bijdragen van de Actie Kerkbalans zijn ca. 75% van de totale inkomsten en zijn dan ook voor onze kerk van groot belang. Door deze bijdragen kan onze gemeente haar mooie werk blijven doen.

GEEF SLIM – Uw bijdrage als gift

Waarschijnlijk weet u al dat uw financiële bijdrage onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar is van de belasting. Dat geldt voor giften boven de 1% (met een drempelbedrag van minimaal € 60,-) en tot een maximum van 10% van uw verzamelinkomen. Maar weet u dat die grenzen niet gelden voor een periodieke gift?

Een periodieke gift is een gift waarbij u voor minimaal vijf jaar een vast bedrag per jaar aan de gemeente schenkt. Deze periodieke gift dient wel in een overeenkomst te worden vastgelegd. Ook onze gemeente biedt die mogelijkheid. Periodieke giften zijn volledig aftrekbaar van de belasting, zonder drempel of maximum. Meer informatie vindt u hier.

Schenkcalculator

Met de Schenkcalculator kunt u berekenen welk belastingvoordeel u heeft bij een gift met een overeenkomst. Deze Schenkcalculator laat ook zien hoe u uw bijdrage aan de gemeente kunt verhogen, zonder dat het u meer kost. Een periodieke gift is vooral interessant voor mensen, waarvan het bedrag van alle giften lager of ongeveer gelijk is aan het drempelbedrag van 1%. Tevens kunt u op deze website een voorbeeld Overeenkomst Periodieke Gift Kerkelijke gemeente zien.

Vragen en informatie

Voor vragen of wilt u een overeenkomst met de gemeente aangaan voor een periodieke gift, neem dan contact op met Arjen Tjalsma, tel. 431789 of per email: bijdragen-administrateur@pkn-appelscha.nl.

Automatische incasso

Wij vragen u bij voorkeur bij te dragen aan de Actie Kerkbalans door middel van automatische incasso. m.n. als u gewend bent termijnbetalingen met  acceptgiro’s wilt overmaken. Wij kunnen dan besparen op de verwerkingskosten van acceptgiro’s en u heeft geen kosten voor overboekingen.

De automatische incasso is alleen van kracht in 2021 en zal automatisch beëindigd worden.

Indien u geen gebruik wilt maken van automatische incasso kunt u uw bijdrage natuurlijk ook met eigen (periodieke) overschrijving(en) overmaken, b.v. door telebankieren.