Classis

Classis Drachten
Sedert 1 mei 1982 ressorteert Appelscha onder de classis Drachten, samen met Bakkeveen, Beetsterzwaag, Boornbergum en Kortehemmen, Donkerbroek, Drachten, Drachtstercompagnie, Frieschepalen-Siegerswoude, Gorredijk, Haulerwijk, Lippenhuizen-Hemrik, Nijbeets, Nijega-Opeinde-De Tike, Oosterwolde, Tijnje, Ureterp en Wijnjewoude.

De gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland zijn regionaal georganiseerd in zogenoemde classes. Er zijn er momenteel 74 classes: elke classis omvat meerdere plaatselijke gemeenten.

Een classis heeft als bestuur de classicale vergadering. Elke gemeente van de classis stuurt één of twee afgevaardigden van haar kerkenraad naar de classicale vergadering. De classicale vergadering kan kiezen voor één of twee afgevaardigden per kerkenraad.

Centrale plaats
De classicale vergadering neemt een centrale plaats in binnen de kerk. Ze legt de verbinding tussen de gemeente en de landelijke kerk. Zij geeft door haar vergaderingen, maar ook op allerlei andere in de kerkorde omschreven manieren, gestalte aan de onderlinge verantwoordelijkheid van de landelijke kerk en de gemeenten, maar ook die van de gemeenten voor elkaar.

Een aantal leden van de classicale vergadering vormt het breed moderamen, dat meerdere taken ten opzichte van gemeenten, kerkenraden en ambtsdragers heeft.

In de classis zijn alle gemeenten van een bepaald gebied samengebracht: de Evangelisch-Lutherse gemeenten, de Gereformeerde kerken, de Hervormde gemeenten en de Protestantse gemeenten.

Consideraties
Tot de taak van de classicale vergadering hoort onder andere het geven van consideraties over haar door de generale synode voorgelegde vragen van belijden en kerkorde (ordinanties 1-4-2 en 4-15-1).