Commissie erediensten

Commissie eredienst
De kerkdiensten zijn het kloppende hart van de gemeente. De commissie eredienst heeft tot taak vorm en inhoud te geven aan de kerkdiensten en bijzondere vieringen, waarbij de veelkleurigheid van de gemeente tot uitdrukking komt en er zoveel mogelijk gemeenteleden bij betrokken worden.
Voor meer info ga naar contact.