Huwelijk en levensverbintenissen

Inzegening van het huwelijk en andere levensverbintenissen

De inzegening van een huwelijk of een andere levensverbintenis kan plaatsvinden in een kerkdienst. Het verzoek hiertoe moet minimaal 8 weken van tevoren bij de kerkenraad worden ingediend.
De huwelijksdienst wordt tenminste 2 weken van tevoren aan de gemeente bekend gemaakt.

Na voorbereidende gesprekken, geschiedt de inzegening door een predikant.
Aan mensen die geen belijdend lid en/of dooplid zijn van onze gemeente kunnen kosten in rekening worden gebracht.
Voor personen van buiten onze gemeente worden er kosten in rekening gebracht.

Info: Gebruik hiervoor de contactpagina