Kerkdiensten

Aanvang kerkdiensten 9.30u. Kijk voor meer informatie in de agenda

Wees welkom
Wees welkom, jij die met regelmaat de kerkdiensten bezoekt

en de liederen kent
jij die er al jaren niet meer geweest bent
jij die zoekt naar je eigen wortels

Wees welkom, jij met je onrust en onzekerheid,
jij met je zorgen en verdriet
jij die vol verwachting in het leven staat.

Wees welkom, jij die worstelt met de vragen van het leven
jij met je verantwoordelijkheid voor je gezin, voor je betaalde baan of je vrijwilligerswerk
jij op wie altijd een beroep kan worden gedaan
jij die hier gewoon stilletjes wilt zijn
jij die nieuwsgierig bent naar wat er hier gebeurt
jij die hier komt op hoop van zegen
jij die hier tot rust wilt komen.

Wees welkom, elke zondagmorgen is er om half tien een kerkdienst
waarin we zingen en bidden, uit de bijbel lezen
en luisteren naar de uitleg van het bijbelverhaal, vertaald naar deze tijd,
waarin we elkaar ontmoeten
en hopen iets van God te ervaren.

Jij die al jaren niet meer in de kerk geweest bent,
jij die er regelmatig komt:
Wees welkom!

Heilig Avondmaal
Het Avondmaal wordt gewoonlijk vijfmaal per jaar gevierd en staat ook open voor niet-belijdende leden. Ook de kinderen zijn hierbij van harte welkom. Na afloop van de dienst kan het Avondmaal thuis worden gevierd met hen die aan huis gebonden zijn. U kunt daarvoor contact opnemen met uw wijkdiaken. 

Lectoren
Tijdens de eredienst wordt één van de schriftlezingen verzorgd door een lector. De lectorengroep bestaat momenteel uit tien gemeenteleden.
Contactpersoon en coördinatie:
Vacant

Collecten
Tijdens de kerkdienst worden er twee collectes gehouden.

Het doel van deze collectes wordt volgens een rooster vastgesteld en staat vermeld op de zondagsbrief.
Voor de collecte kan evt. gebruik gemaakt worden van “collectebonnen”.

Collectebonnen
Vel van 20 bonnen à € 0,60 voor € 12,00,
Vel van 20 bonnen à € 1,00 voor € 20,00.
Verkrijgbaar bij mevr. J. van den Hoven, Van Emstweg 14, tel: 0516-431682 of door overmaking van het bedrag op bankrekening: NL55 RABO 0303 5033 35 t.n.v. Diaconie P.G.A. Collecte o.v.v. aantal vellen/bontype en uw adres.
De bonnen worden thuisbezorgd.
Info: dhr. I. Zeilstra, tel. 0516-432849

Ringleiding
Is in de kerk aanwezig echter niet in het gedeelte van de toren..

KerkdienstenFryslân.nl