Kerkomroep

Internet
Voor gemeenteleden die om gezondheidsredenen niet meer naar de kerk kunnen komen, biedt internet uitkomst.

Zij kunnen de diensten gelijktijdig of op een later tijdstip volgen door op onderstaande link te klikken:
www.kerkomroep.nl.
Na het invullen van de plaatsnaam ”Appelscha” en vervolgens de gewenste datum kan het beluisteren van de dienst worden gestart.
De kerkdiensten via de kerkomroep zijn overigens door iedereen te volgen via bovenstaande web site.

Geen internet en voor problemen met de ontvangst kunt u contact opnemen
Gemeenteleden die geen internet hebben kunnen een ontvanger krijgen, zodat ze alsnog via de radio tijdens de dienst of in de loop van de week de dienst kunnen beluisteren. Voor vragen en verzoeken voor aanmelding kunt u contact opnemen, dat geldt ook voor problemen met de ontvangst.

Voor informatie gaat u naar pagina contact.