Contact

Kerkelijk Centrum “De Schutse
Vaart ZZ 74
8426 AG  Appelscha
tel. 0516-432656

Uw gastvrouw/koster:
Mw. P. Oosterloo
Tel. 06-53761524

Belangrijke emailadressen

Ds. Wieger Baas, predikant: predikant@pkn-appelscha.nl
Kerkenraad: scriba@pkn-appelscha.nl
Diaconie: diaconie@pkn-appelscha.nl
Kerkrentmeesters: secretaris-cvk@pkn-appelscha.nl

Contactformulier

Formele basisgegevens:

Naam: Protestantse Gemeente Appelscha
RSIN/Fiscaal nummer: 8238.16.254
Bankrekeningnummer: NL 71 RABO 0303 503 920 t.n.v. CVK Prot.Gem.
Kamer van Koophandel: 76334872 te Utrecht