Missionaire gemeente

Wij willen missionaire gemeente zijn. Dat wil zeggen dat wij de boodschap van God niet voor ons zelf willen houden, maar willen delen met iedereen die het horen wil. We doen dit niet alleen door te vertellen wat ons raakt en wat ons drijft, maar ook uit te stralen bij alles wat we doen en laten. Vanuit de intentie om geloof en dagelijks leven te verbinden worden onze prioriteiten en keuzes bepaald. In de praktijk betekend dit, dat mensen in onze omgeving ons en de kerkgebouwen zien en  mensen ontmoeten die geloven. Of we willen of niet, we zijn getuige. Dat geeft een indruk, positief of negatief. We hoeven ons dus niet af te vragen of we missionaire gemeente zijn, want we zijn het al. Het gaat niet altijd om (extra) activiteiten, maar om een houding. Een gunnende houding ten opzichte van gasten en dorpsgenoten. Missionair zijn betekend niet dat we altijd moeten evangeliseren, maar een missionaire gemeente heeft weet van de Bron van het evangelie en straalt dat uit.