Redactie Kerkklanken

Kerkklanken wordt uitgegeven in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Appelscha, behorend tot de PKN. Het blad verschijnt acht maal per jaar. Opgenomen worden de kerkdiensten, nieuws en mededelingen van de protestantse gemeente te Appelscha. De redactie verzorgt de opmaak en is verantwoordelijk voor de uitgave, waarna het blad door verschillende bezorgers/sters wordt thuisbezorgd.

Het kerkblad is ook online te lezen en eventueel te downloaden. In beide gevallen kunt u op elk gewenst moment het kerkblad lezen. Voor de online versie heeft u een wachtwoord nodig, dit is aan te vragen bij de webmaster. Gebruik hiervoor de contactpagina

Kopij en info: e-mail redactiekerkklanken@pkn-appelscha.nl