Stille week commissie

Stille Week-commissie
Deze commissie bereidt in de stille week voor Pasen diensten voor in overleg met de predikant en kerkenraad.

Veertigdagenboekje:
Aan het begin van de veertigdagentijd komt er een boekje uit. Hierin staan gedichten, lezingen en overdenkingen die u in de weken voorafgaand aan Pasen thuis kunt gebruiken om u voor te bereiden op Pasen. Voor elke dag staat er iets in. Dit boekje wordt samengesteld door afvaardigen van de vier gemeenten Appelscha, Oosterwolde, Friesland End en Donkerbroek.

Contactpersonen namens Appelscha:
Mevr. G. Wolters- Zuidersma          tel. 0516-426845

Mevr. H. Tavenier- Prakken             tel. 0516-430338