Veertigdagentijd boekje

Ook dit jaar is in samenwerking met Frieslands End, Donkerbroek, Oosterwolde en Appelscha een Veertigdagentijd boekje gemaakt.

Het thema van dit jaar is: ONVOORWAARDELIJKE LIEFDE

Op weg naar Pasen staat er voor iedere dag een te lezen Bijbelgedeelte. Op de zondagen is er een overdenking. Verder staan er gedichten, gebeden, puzzels, recepten en kleurplaten in. De werkgroep hoopt van harte dat dit boekje een goede bijdrage mag leveren voor de invulling van de veertig dagen, voorafgaande aan Pasen.

Op zondag 11 februari 2018 wordt dit boekje bij de uitgang van de kerk aan u uitgereikt.
Ook is het te verkrijgen op onderstaande adressen:
Henny Tavenier, Oosterse Es 17, tel.430338, daanhennytavenier@outlook.com
Geke Wolters, Alle Wytzesweg 3, tel. 426845, riemer.wolters@hetnet.nl