Verenigingen

“Draagt Elkanders Lasten” is de naam van de Hervormde vrouwenvereniging in Appelscha.
Er is elke 3e donderdag van de maand om 9.30uur een bijeenkomst in het kerkelijk centrum “De Schutse”.
Inlichtingen: mevr. F. Hoekstra- De Vegt             tel. 0516-431431 

 

Passage christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging afd. Appelscha
Passage is een landelijke vereniging van en voor vrouwen. Iedereen is welkom ongeacht leeftijd of geloofsovertuiging.
Ontmoeting en ontwikkeling zijn de kernbegrippen van Passage.
Passage organiseert avonden met sprekers, filmmiddagen, wandelingen, fietstochten, er is een leesgroep en een kunst en cultuurgroep.
Voor meer inlichtingen over deze actieve groep vrouwen kunt u contact opnemen met:
Jenny Tjallingii, Vaart Noordzijde 26, tel. nr. 432575