Verjaardagen, Jubilea, Geboorten

Jubilea
Een lid van het wijkteam neemt contact met u op wanneer u 12½, 25, 40 of 50 jaar getrouwd bent en daarna elke 5 jaar.

Deze huwelijksjubilea worden vooraf in het kerkblad vermeld. Heeft u hier bezwaar tegen, dan verzoeken wij u dit ruimschoots vóór het jubileum aan de scriba door te geven. 

Verjaardagen
Vanaf uw tachtigste verjaardag neemt een lid van het wijkteam contact met u op om u te feliciteren.


Geboorten
Voor een goede ledenadministratie is het van belang, dat u ook een geboortekaartje stuurt aan de scriba. Een lid van het wijkteam neemt daarna contact op.

Verder kan van deze heugelijke gebeurtenis melding worden gemaakt in het kerkblad en in de eredienst. Het geboortekaartje wordt op het prikbord in de kerk gehangen.

Info: Gebruik hiervoor de contactpagina