Vorming en toerusting

De werkgroep Vorming en Toerusting zet zich in voor de opbouw van de gemeente als een open lerende geloofsgemeenschap van Jezus Christus. Tevens wil zij geloof- en levensthema’s toegankelijk maken voor een breder publiek dan alleen kerkmensen.
Zij ondersteunt en stimuleert het kringenwerk en initieert en organiseert thema-avonden. De commissie werkt samen met de gemeenten Oosterwolde, Donkerbroek en Friesland’s End.

Contactpersonen namens Appelscha:
Mevr. B. de Zoete                     tel. 06 29503461
Mevr. F. van Ooik                     tel. 0516 431030

Voor het kerkelijkjaar 2019-2020:

NB: Alle activiteiten zijn tot nader order gecanceld.

Het boekje van Vorming en Toerusting met de uitleg bij het programma;
Het formulier waarmee u uzelf voor de onderdelen kunt aanmelden;
Het overzicht van alle activiteiten met data en tijden, begeleiders en prijzen