Zending Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking

Z.W.O.
Doelstelling: De gemeente bewust maken van het werk van zending en werelddiaconaat

Wij zijn als werkgroep verbonden met de classicale werkgroep Drachten.
Naast het bewust maken van de betekenis van Zending Wereldiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking organiseren we een aantal activiteiten door het jaar heen.
Centraal staat daarbij het doel waarvoor wij dat jaar werken.
Een project dat wij aangereikt krijgen van de classicale werkgroep.
Wij als werkgroep ontwikkelen jaarlijks tal van actie’s, in de zomer boeken verkoop, tentoonstellingen, verkoop van zelfgemaakte spullen, pannenkoeken, loterij enz.
Ook organiseren wij jaarlijks Tjerkepaad.

Volken zijn op drift
Rechtvaardige God volken zijn op drift
Mensen zoeken een veilig heenkomen
en een toekomst voor hun kinderen
Wij zijn getuige van onrecht
en voelen ons overspoeld en machteloos
Komend uit een veilig land
kennen de meesten van ons geen oorlog en lijden
Maar we voelen de pijn en angst
We bidden voor hen die zoeken
naar een nieuw begin
Geef ons de moed om niet weg te kijken
maar onze handen uit te strekken
Om te delen wat we hebben
met onze naasten in nood
(uit Medemens 5)

Commissie leden:
Mevr. A. Moes
         tel. 0516-432184

Mevr. A. Ennik        tel. 0516-431400