Zorginstellingen en ziekenhuizen

ZORGINSTELLINGEN 

Stellinghaven Appelscha
Stellinghaven Appelscha is een psychogeriatrisch verpleeghuis waar de bewoners worden behandeld, verpleegd en verzorgd.

Aan het verpleeghuis is een geestelijk verzorgster/pastoraal werkster
verbonden.
Op vrijdag, eenmaal in de veertien dagen, wordt er om 15.00 uur een weeksluiting gehouden.
Geestelijk verzorgster: Mevr. E.T. Dijkshoorn,  Stellinghaven: tel. 0616-431241    thuis: tel. 0516-432168
Contactpersonen:
mevr. F. Hoekstra-de Vegt             Vaart N.Z 116a         tel. 0516-431431
mevr. G. Wolters-Zuidersma         Alle Wytzesweg 3   tel. 0516-426845 

OlmenEs Beatrixoord 1
OlmenEs is een gemeenschap voor volwassenen met een verstandelijke en/of lichamelijke beperking. Antroposofie is de basis.
Zij bieden zorg, begeleiding en ondersteuning bij het samen wonen, samen werken en samen leven.
Vanuit de Protestantse Gemeente Appelscha wordt pastorale ondersteuning verleend aan enkele bewoners en samengewerkt in vieringen die 2x per jaar plaats vinden.

Contactpersonen:
predikant – vacant
Dhr. A. v.d. Zwaag     Toogwijk 10                          tel. 06-21452491
Of gebruik de contactpagina

Trajectum locatie Zeuvenakkers, Aekingaweg 4
Zeuvenakkers in Appelscha voorziet in een geïntegreerd aanbod van wonen, werken en vrije tijd op een beschermd terrein. Hier wordt specialistische behandeling en begeleiding geboden aan cliënten, waarbij sprake is van psychiatrische kwetsbaarheid. Trajectum heeft een afdeling geestelijke verzorging, maar vanuit de Protestantse Gemeente Appelscha wordt eveneens pastorale ondersteuning verleend aan enkele bewoners en samengewerkt m.b.t. vespers en vieringen.

Contactpersonen:
predikant – vacant
Mevr. H. de Vegt-Tulp    Aekingaweg 5                         tel. 0516-431519
Of gebruik hiervoor de contactpagina

Als u eens een kaartje naar een zieke wilt sturen:

Ziekenhuis “Nij Smellinghe
Achternaam patiënt + voorletter(s)
Verpleegafdeling en kamernummer
Postbus 20200
9200 DA Drachten

Wilhelminaziekenhuis
Achternaam patiënt + voorletter(s)
Verpleegafdeling en kamernummer

Postbus 30001
9400 RA Assen

Ziekenhuis “de Tjongerschans”
Achternaam patiënt + voorletter(s)
Verpleegafdeling en kamernummer
Postbus 10500
8440 MA Heerenveen

UMCG
Adres voor patiëntenpost
Universitair Medisch Centrum Groningen
Achternaam patiënt + voorletter(s)
Verpleegafdeling en kamernummer
Postbus 11120
9700 CC Groningen

Martini ziekenhuis
Naam contactpersoon/patiënt
Verpleegafdeling en kamernummer
Martini Ziekenhuis
Postbus 30033
9700 RM Groningen

“Stellinghaven”
locatie Appelscha

Beatrixoord 1,
8426 GM APPELSCHA

locatie Oosterwolde
Schapekamp 1,
8431 HW OOSTERWOLDE